Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Badín

Sídlo: Sládkovičova č. 4, 976 32  Badín

IČO: 00313262

DIČ: 2021115756

Štatutárny zástupca: Mgr. Pavol Hric - starosta obce

e-mail: badin@obecbadin.sk, starosta@obecbadin.sk

telefón: +421484182601

fax: +421484182684

 


 


 

Výzva - Obnova lipového stromoradia v cintoríne


 

 

Výzva na predloženie ponúk - znižovanie energetickej náročnosti MŠ


 

 
 bleskozvod.pdf (318.7 kB) bleskozvod.pdf (318.7 kB)

 

 

 

 
 vykaz_vymer.xls (127 kB) vykaz_vymer.xls (127 kB)

 

 

 

Rekonštrukcia kuchyne zariadenia spoločného stravovania Skalica


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva na preloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení – na predmet zákazky : Nákup autobusu


 

 

Výzva na preloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení – na predmet zákazky: Spevnená plocha pred Evanjelickým kostolom v obci Badín


 

 

 

Výzva na preloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení – na predmet zákazky : Výstavba chodníka na Laurínskej ulici


 

 

 

Verejný prístup k pitnej vode - Studňa - výzva na predloženie cenovej ponuky


 

 

 

Dobudovanie chodníka na ulici Osloboditeľov - Výzva na predloženie ponuky


 

 

 

 

 
 výkaz výmer.xls (52.5 kB) výkaz výmer.xls (52.5 kB)

 

 

 

 

5. Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejný obstarávateľ: Obec Badín, Sládkovičova č. 4, 976 32  Badín, IČO: 00313262, DIČ: 2021115756.
Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity Materskej školy rekonštrukciou objektu bývalých detských jaslí Badín
Hodnota zákazky:  3 240,- €
Identifikácia úspešného uchádzača: Úspešný uchádzač:

Ing. arch. Miloš Pivko PP ATELIER
SNP 142, 976 32 Badín,

V Badíne: 17.04.2015


 

4. Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejný obstarávateľ: Obec Badín, Sládkovičova č. 4, 976 32  Badín, IČO: 00313262, DIČ: 2021115756.
Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii verejného osvetlenia obce Badín
Hodnota zákazky:  2760,- €
Identifikácia úspešného uchádzača: Úspešný uchádzač:

STAVING PROJEKT spol. s r. o.
Na  Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 864 366                                        

V Badíne: 17.04.2015


 

3. Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejný obstarávateľ: Obec Badín, Sládkovičova č. 4, 976 32  Badín, IČO: 00313262, DIČ: 2021115756.
Predmet zákazky: Odborné služby verejného obstarávania pre Obecný úrad Badín
Hodnota zákazky:  nadlimitné zákazky: 1500,- €, podlimitné zákazky (nie bežne dostupné na trhu EKS): 750,- €,  podlimitné zákazky: 70,- €, zákazky v zmysle §9 ods. 9: 100,- €, hodinová sadzba pri konzultačných službách: 15,- €

Identifikácia úspešného uchádzača: Úspešný uchádzač:

Alexander Rumanovský
Švermova 26, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 37 593 846                                        

V Badíne: 09.03.2015


 

2. Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejný obstarávateľ: Obec Badín, Sládkovičova č. 4, 976 32  Badín, IČO: 00313262, DIČ: 2021115756.
Predmet zákazky: Nákup výpočtovej techniky pre Obecný úrad Badín
Hodnota zákazky:  1753,50 €.
Identifikácia úspešného uchádzača: Úspešný uchádzač:

Elis spol. s r. o.
Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 590 608                                         

V Badíne: 20.02.2015


 

1. Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Verejný obstarávateľ: Obec Badín, Sládkovičova č. 4, 976 32  Badín, IČO: 00313262, DIČ: 2021115756.
Predmet zákazky: Komplexný informačný systém pre Obecný úrad Badín
Hodnota zákazky:  licencia 720,-€, systém. podpora 1050,- €/rok.
Identifikácia úspešného uchádzača: Úspešný uchádzač:

MADE spol. s r. o.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 041 688                                         

V Badíne: 16.01.2015


 

Smútočné oznamy

Obec Badín

ĎAKUJEME SPONZOROM "OBECNÝCH AKCIÍ" V ROKU 2017

Ďakujeme za podporenie kultúrnych a investičných akcií v obci Badín  v roku 2017:    

Registrácia

Zaregistrujte sa na stránke a budete informovaní o novinkách na stránke.

dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd

webygroup

Úvodná stránka