Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka

Bežné oznamy obce

Deň otvorených dverí Badínskeho pralesaVytlačiť
 

Pozývame občanov obce na Deň otvorených dverí Badínskeho pralesa, ktorý sa uskutoční dňa 12.10.2019.

DOD

Záujemcov o návštevu pralesa upozorňujeme, že tento rok v zmysle požiadavky CHKO Poľana dochádza k organizačnej zmene a to v obmedzení kapacity počtu návštev.  Z dôvodu zabezpečenia kvalitného odborného výkladu a samotnej prehliadky budú realizované 2 vstupy po 40 osôb. Odchod autobusu z lomu nad dedinou je o 9,00 hod. a o 11,00 hod.

Návštevníci, ktorí majú záujem zúčastniť sa tohtoročného podujatia, sa musia prihlásiť osobne, mailom, alebo telefonicky na obecnom úrade najneskôr do 11.10.2019. Po zaregistrovaní si záujemcovia prevezmú vstupenky priamo na obecnom úrade. So vstupenkami sa preukážu pri vstupe do autobusu. Po naplnení kapacity 80 účastníkov bude registrácia ukončená!


 
 

XIV. Oblastná výstava drobných zvieratVytlačiť
 

Slovenský zväz chovateľov  ZO - BADÍN

Vás srdečne pozýva na XIV. OBLASTNÚ VÝSTAVU DROBNÝCH ZVIERAT - 

králiky, holuby, hydina.

Súčasťou výstavy je aj  XV. klubová výstava Anglických strakáčov,

rozšírená o expozície – morčatá, ovce - kozy.

vystava

Výstava sa bude konať v areáli  starej základnej školy v Badíne.

 

Piatok    27. 9. 2019  od 14:00 – do 18:00 hod.

 

Sobota    28. 9. 2019  od   9:00 – do 18:00 hod.

 

Nedeľa   29. 9. 2019  od   9:00 – do 13:00 hod.

 

Všetko je spojené s predajom.

 


 
 

Výstava ovocia, zeleniny a kvetovVytlačiť
 

ZO SZZ v Badíne Vás srdečne pozýva na:

-VÝSTAVU OVOCIA, ZELENINY a KVETOV

Budú hodnotené nasledovné  kategórie: najkrajšie jablko, hruška,  hrozno, kolekcia zeleniny a najkrajší aranžmán kvetov.

- V. ročník súťaže o najlepší  zákusok , tento rok CUKETOVÝ

-vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu  predzáhradku a najkrajší kvetinový balkón alebo priečelie.

Dňa 21.9.2019 od 1300 do 1900 hod. v budove novej školy

výstava

Zber exponátov:   20.9.2019 od 1500 do 1800 hod.

Zber exponátov a zákuskov:   21.9.2019 od   900 do 1100 hod.

ODOVZDANIE CIEN BUDE PO UKONČENÍ VÝSTAVY O 19 .00 HOD. V SOBOTU.

Vstupné na výstavu je dobrovoľné.


 
 

Prevádzka posilňovne Vytlačiť
 

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od 11. septembra 2019  bude otvorená posilňovňa v obecnej budove v areáli Starej školy na ulici SNP.

Prevádzková doba bude streda a piatok v čase od 17.00 : 19.00 hod.

Cena: 1,- € / vstup

Bližšie informácie Vám poskytneme na obecnom úrade. 


 
 

Cvičenie jogyVytlačiť
 

Vážení občania,

od 02. septembra 2019 sa opäť začína cvičiť joga a to každý pondelok o 17-tej hodine v Športovej hale v Badíne.

Srdečne Vás všetkých pozývame. 

 


 
 

Rozvoz obedovVytlačiť
 

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od pondelka 02.septembra 2019 bude Stravovacie zariadenie Skalica opäť variť. Obec bude zabezpečovať rozvoz obedov pre našich dôchodcov. Bližšie informácie Vám radi podáme na obecnom úrade, alebo na tel. čísle 048/4182092. Cena stravného lístka pre dôchodcov je 3,- €.

Jedálny lístok si môžete pozrieť tu:

 


 
 

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Badín, Zmeny a doplnky č. 3Vytlačiť
 

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Badín, Zmeny a doplnky č. 3

 

Textová a grafická časť dokumentácie je zverejnená na webovej stránke obce Badín www.obecbadin.sk v časti Elektronická úradná tabuľa.


 
 

Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu predzáhradkuVytlačiť
 

Obec Badín a ZO SZZ vyhlasujú

súťaž o najkrajší balkón, predzáhradku, dvor a skalku.

Termín fotografovania si určí a nahlási na obecnom úrade do 16.septembra 2019 každý majiteľ sám, podľa rozkvetu alebo rastu jednotlivých rastlín, prípadne si výzdobu sám odfotí a fotku pošle na e-mail: badin@obecbadin.sk v termíne do 16. septembra 2019.

Vyhodnotenie súťaže bude hlasovaním občanov na výstave ovocia, zeleniny a kvetov 21. septembra 2019.

Prvé tri miesta budú ohodnotené hodnotnými cenami.

Veríme, že sa do súťaže zapojíte a budete prezentovať kvetinovú výzdobu vášho domu a jeho okolia.


 
 

Ambulancia všeobecného lekára začína ordinovať!Vytlačiť
 

Vážení občania,

od stredy 12.06.2019 bude ordinovať na zdravotnom stredisku v Badíne MUDr. Hromádka a to nasledovne:

Pondelok, utorok, štvrtok od 8,00 do 12,00 hod. vyšetrenie pacientov

streda od 12,00 do 16,00 hod. vyšetrenie pacientov

v piatok neordinuje

 

Kontakt na MUDr. Hromádku: tel. č. 0910 552 030, e-mail: ambulanciabadin@gmail.com

 

Postup pri zmene všeobecného lekára podľa platnej legislatívy zákon č. 576/2004 je nasledovný:

1/ Pacient vyplní žiadosť o odstúpenie od zmluvy so svojim doterajším všeobecným lekárom (viď príloha), ktorú mu doručí osobne, poštou alebo ju môže vypísať aj u nás v ordinácii, ak už za svojim lekárom ísť nechce a my mu ju doručíme. Poznámka: Zmeniť všeobecného lekára môže pacient najskôr 6 mesiacov od kedy sa u neho zaregistroval.

2/  Podpíše dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s novým všeobecným lekárom, ktorý si na základe toho vyžiada zdravotnú dokumentáciu od pôvodného všeobecného lekára (zo zákona ju lekár totiž pacientovi nemusí a ani by nemal dať, ale musí ju do 7 dní odoslať novému lekárovi). 

Pacientom nového všeobecného lekára sa pacient stáva k 1. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca po podpise zmluvy o poskytovaní zdrav. starostlivosti, do tej doby pacientovi bohužiaľ zdravotnú starostlivosť zabezpečuje pôvodný všeobecný lekár (riešenie akútnych problémov, predpis receptov, žiadanky...) 

Napríklad ak sa registrujete 20.6. do konca júna ste pacientom pôvodného obvodného lekára a od 1.7. ste pacientom nového lekára. Ak sa registrujete 1.7., tak sa pacientom nového lekára stávate až 1.8... Výnimkou sú pacienti, ktorí doteraz nemali všeobecného lekára.

 


 
 

Straty a nálezy - Rozprávkový lesVytlačiť
 

Vážení občania,

ak si Vaše deti zabudli na Rozprávkovom lese nejaké veci (šiltovky, bundy, ...) vyzdvihnúť si ich môžete na Obecnom úrade v Badíne  v čase od 7,30 - 16,00 hod., v stredu od 7,30 - 17,00 hod.


 
 

Výzva a upozornenie - zaburinenieVytlačiť
 

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor 

upozorňuje a vyzýva

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona. Konkrétne - každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

 1.  vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
 2. predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,
 3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,
 4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

V roku 2019 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané podľa harmonogramu v jarných a letných mesiacoch. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie § 3 zákona vyvodzované dôsledky.


 
 

Ponuka pracovného miestaVytlačiť
 

Vážení občania,

ZŠ s MŠ Badín hľadá asistenta učiteľa, učiteľa pre primárne vzdelávanie, učiteľa pre predprimárne vzdelávanie, učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie – matematika / informatika. Viac informácií nájdete v priloženom súbore:


 
 

eKasa - upozornenie podnikateľomVytlačiť
 

Vážení občania, podnikatelia,

Finančná správa upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, aby požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. Viac sa dočítate v priložených dokumentoch:

 


 
 

Rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti, za komunálny odpad a platenie poplatku za hrobyVytlačiť
 

Vážení občania,

rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a za komunálny odpad si môžete prevziať na obecnom úrade v Badíne v čase 7,30 - 16,00 hod., v stredu 7,30 - 17,00 hod.

Ďalej Vám oznamujeme, že je možné platiť za hrobové miesta na cintoríne v Badíne.

Poplatok ostal nezmenený:

za jednohrob 16,60 € na 10 rokov,

za dvojhrob 33,20 € na 10 rokov,

za trojhrob 49,80 € na 10 rokov.  


 
 

Zberné miesto - zmena otváracích hodínVytlačiť
 

Vážení občania,
zberné miesto bude od mája otvorené: 
v stredu od 15,00 - 18,00 hod. 
v piatok od 15,00 - 18,00 hod.
v  sobotu od 9,00 - 14,00 hod.


 
 

Tenisový kurt Vytlačiť
 

Všetci športoví nadšenci zbystrite pozornosť!

Tenisový kurt

Tenisový kurt je opäť v prevádzke. Denne od 8.00 do 20.00 hod.
Rezervácie a bližšie informácie - 0905 332 140 (Anka Blanáriková).
Dobrovoľný príspevok - 1hod = 1€


Wimbledonská tráva to síce nie je, napriek tomu si príďte otestovať tenisové zručnosti.


 
 

Šachový turnajVytlačiť
 

Vážení občania,

ak máte radi hru šach, môžete sa zúčastniť šachového turnaja. Bližšie info:

sach 


 
 

Ponuka práce - Poľnohospodárske družstvoVytlačiť
 

Poľnohospodárske družstvo v Badíne hľadá pracovníka na pozíciu dojič, dojička.

Jedná sa o prácu na dobu neurčitú, mzda 800 - 1000,- € brutto, ponúkajú aj možnosť ubytovania.

Bližšie informácie Vám poskytne Ing. Haško, predseda družstva na tel. č. 0917 192 700.


 
 

Jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmiVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do pozornosti nasledovné :

 

V roku 2018 vzniklo v okrese Banská Bystrica 142 požiarov, ktorých následkom došlo k priamym škodám vo výške 572 455 Eur. V porovnaní s rokom 2017 vzniklo o 6 požiarov menej, ale výška škôd bola vyššia o 9 355 Eur.

Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšou skupinou požiarov je súkromné vlastníctvo, kde vzniklo 65 požiarov a výška škôd bola 406 140 Eur. V 35 prípadoch sa jednalo o vlastníctvo obchodných spoločností so škodou 150 940 Eur. Ďalej nasleduje nezistené vlastníctvo 30 prípadov so škodou 3 355 Eur.  Najčastejšími príčinami vzniku požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých celkove 35 požiarov, prevádzkovo-technické poruchy celkove 29 požiarov a úmyselné zapálenie celkove 22 požiarov.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vás v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy chce upozorniť na  dodržiavanie povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), c) a § 14 ods.1 písm. n) a ods.2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Práve  tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb v súvislosti s danou problematikou. Veľmi dôležitá je povinnosť fyzických osôb „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“, a to najmä dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období.

 

     Keďže každý zákon nám niečo prikazuje a niečo zakazuje, nie je to inak ani v tomto prípade. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzickým osobám zakazuje :

 1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
 3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
 4. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie.
 5. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.
 6. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

 

     Porušenie  tohto  zákazu je  možné podľa § 61 zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo výške    331 € a pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. vo výške 16 596 € , podľa § 62 citovaného zákona je možné uložiť blokovú pokutu za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €.

     Vzhľadom na uvedené, Vás žiadame o rešpektovanie zákazu vypaľovania suchej trávy pri práci v záhradách  a v prírodnom prostredí. Zásahy pri požiaroch vzniknutých z vypaľovania suchých tráv, môžu blokovať príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v čase, keď by ich pomoc bola naozaj potrebná napríklad pri dopravnej nehode, technickom zásahu, či pri inej zásahovej činnosti.

     Zároveň upozorňujeme na povinnosť poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní požiarov podľa § 46 a  § 47 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

     Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a ich likvidácia je často krát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá na čas a náročná na sily a prostriedky. Žiadame preto všetkých spoluobčanov, aby svojim ľahkovážnym správaním nevytvárali predpoklady pre vznik lesných požiarov.

    


 
 

MUDr. Alexa - Dôležitý oznamVytlačiť
 

Vážení občania,

MUDr. Alexa nebude ordinovať ani v pondelok 04. marca 2019. Zastupovať ho bude MUDr. Arvensisová, Podháj 55, Banská Bystrica. Ordinovať začne od utorka 05. marca 2019 v budove Polikliniky v Banskej Bystrici. 

Telefonický kontakt na MUDr. Alexu ostáva nezmenený - 048/ 41 82 613 

Oznam2.jpg


 
 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadovVytlačiť
 


 
 

Zber konárovVytlačiť
 

Vážení občania,

od 4. marca 2019 bude obec Badín každý pondelok a utorok vykonávať zber konárov, tak ako v minulých rokoch. V prípade záujmu občanov je možné konáre štiepkovať aj priamo pri rodinných domoch. Požiadavku na štiepkovanie je potrebné vopred nahlásiť na obecnom úrade. 


 
 

Registrácia neregistrovaných chovov hospodárskych zvierat - ošípaných - UPOZORNENIEVytlačiť
 

Vážení občania,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica v súlade s § 16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Vás upozorňuje na povinnosť identifikovať neregistrovaný chov ošípaných, v ktorých je chovaná minimálne jedna ošípaná.

V zmysle § 37 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 39/2007 Z.z. je povinnosťou vlastníkov, držiteľov, fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb vo veterinárnej oblasti zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu a registráciu zvierat podľa osobitných predpisov v zmysle Vyhlášky MPRV SR č. 104/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii ošípaných. Žiadosť o registráciu nového chovu  potvrdzuje Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica.

Kontakt pre registráciu chovu hospodárskeho zvieraťa:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica, Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica, tel.č. 048/4125602, e-mail: Sekretariat.BB@svps.sk.

 


 
 

Pilates - cvičenieVytlačiť
 

Vážení občania,

od štvrtka 10. januára 2019 o 18-tej hodine sa začína cvičenie Pilatesu v jedálni športovej haly v Badíne.


 
 

Predchádzanie vzniku požiarov - upozornenieVytlačiť
 

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Povinnosti občanov

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

Viac sa dočítate v prílohe.


 
 

Návrh územného plánu - dodatok č. 2Vytlačiť
 

Dňa 1. júna 2018 bol zverejnený návrh dodatku č. 2 územného plánu obce Badín.

Pre bližšie informácie klinite sem:   https://www.obecbadin.sk/uzemny-plan-obce.html

 

 

 


 
 

PILATESVytlačiť
 

Začíname cvičiť!!!

Od 11. januára 2018 sa vždy vo štvrtok o 18.00 hod. v Športovej hale Badín cvičí PILATES. 


 
 

Zber separovaného odpadu - plasty - v roku 2018Vytlačiť
 

Bude vykonávaný v termínoch:

18. januára, 15. februára, 15. marca, 12. apríla, 10. mája, 7. júna, 5. júla, 2. augusta, 30. augusta,

27. septembra, 25. októbra, 22. novembra, 20. decembra

 

Sklo, papier, elektroodpad, textil, železo a drobný stavebný odpad môžete odovzdať na zbernom mieste v Badíne počas otváracích hodín:

streda    15,00 - 17,00 hod.

piatok    15,00 - 17,00 hod.

sobota     9,00 - 14,00 hod.


 
 

Upozornenie pre majiteľov psovVytlačiť
 

Vážení občania,

z dôvodu, že v poslednom období sa častejšie stretávame s voľným pohybom psov po dedine mimo chovného priestoru, upozorňujeme majiteľov psov, že pes sa môže pohybovať mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov, len s osobou, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá ho ovládať v každej situácii.

Táto osoba je povinná:

 • predchádzať tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, 
 •  zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. 

Taktiež upozorňujeme, že za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.


 
 

UpozornenieVytlačiť
 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

 

Varuje pred podvodníkmi a zlodejmi

Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch,pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom  je zneužívaná ich dôvera.

Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií:

 1. Dostali ste pozvánku či informačný leták na prezentačnú akciu, predajnú akciu, labužnícku show, výhodné nákupy, príjemné posedenie, bezplatnú večeru, či neodolateľný výlet, kde zároveň získavate darček zadarmo.
 • Poraďte sa s príbuznými, preverte si údaje na pozvánke o organizátorovi a jeho ponuke na internete alebo na Slovenskej obchodnej inšpekcii. Ak máte pochybnosti, na ponuku radšej nereagujte.
 • Nekupujte tovar len preto, že je zľavnený. 
 • Neodovzdávajte svoje osobné doklady organizátorom.
 • Ak si niečo kúpite, vždy trvajte na vystavení potvrdenia o kúpe tovaru.
 • Nesúhlaste s možnosťou odvozu do banky alebo bydliska za účelom vyplatenia peňazí alebo zálohy za tovar.
 • Pozorne si prečítajte všetky dokumenty, ktoré podpisujete.
 • Ak ste nútení ku kúpe tovaru, je obmedzovaná Vaša osobná sloboda, ak by vám bolo bránené v odchode z akcie, alebo by ste pociťovali nátlak či vyhrážanie,  kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Majte na pamäti, že od zmluvy môžete bez udania dôvodu do 7 dní odstúpiť, potrebujete však potvrdenie o zaplatení alebo zmluvu o úvere. Odstúpenie od zmluvy pošlite predajcovi doporučenou poštou a tovar radšej poistite, peniaze vám musia byť vrátené do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Vzory o odstúpení uzatvorených zmlúv nájdete na www.forumseniorov.sk.
 • Dôležité kontakty: Slovenská obchodná inšpekcia: 02/58272132 (kl. 117,125,130,159); Mestská polícia: 159; číslo tiesňového volania: 112; Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava: 02/59353135; Fórum pre pomoc starším, bezplatná krízová linka pre pomoc starším:  0800 172 500.
 1. Cudzia osoba Vám zavolá na pevnú linku alebo mobil,  predstaví sa ako Váš príbuzný (napr. syn,  vnuk, dcéra, brat) a žiada o finančnú pomoc. Neskôr Vám opäť zavolá, že pre peniaze nemôže prísť  osobne a poprosí Vás, aby ste peniaze odovzdali jeho sekretárke, kamarátovi či inej osobe.   

 

 • Čo najskôr si overte, či naozaj volal Váš príbuzný, obratom mu zavolajte, ak nevolal, kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď Vám tvrdí, že ju poslal Váš príbuzný, môže ísť o podvodníka.
 1. Niekto Vás osloví na ulici, že nie je tunajší, milo Vás poprosí, aby ste mu ukázali cestu do nemocnice, následne Vás úpenlivo prosí, aby ste mu požičali peniaze na zaplatenie operácie pre jeho známeho alebo príbuzného, ktorý mal ťažkú nehodu a leží v nemocnici vo vážnom stave. Ako zálohu Vám ponúkne peniaze v inej mene.
 • Nikdy nepristupujte na takúto požiadavku, vyhýbajte sa komunikácii s týmito osobami, nesadajte do ich auta, nevpúšťajte ich do svojich príbytkov a čo najskôr kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Vždy majte na pamäti, že zdravotná pomoc v Slovenskej republike sa poskytuje každému bezplatne.
 1. Cudzia osoba Vám zazvoní pri dverách,  predstaví sa ako pracovník istej spoločnosti a tvrdí, že Vám prišiel odovzdať výhru alebo Vám niekto telefonicky oznámi, že ste sa stali výhercom.
 • Nikdy nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, nerozprávajte sa s nimi,  neprejavte záujem o vyplatenie výhry, nevyberajte peniaze pred nimi  a kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Cez telefón nikdy neposkytujte žiadne údaje, svoje osobné údaje, či údaje o rodinných pomeroch.  
 • Majte na pamäti, že žiadna spoločnosť nevypláca peňažné výhry v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov, či iných osôb alebo prostredníctvom telefonátov.
 1. Niekto Vám zazvoní pri dverách a prestaví sa ako pracovník plynární, elektrární, vodární, či iných spoločností a tvrdí, že prišiel odpísať stav plynomeru, vodomeru alebo elektromeru alebo  Vám prišiel vyplatiť preplatok či inkasovať nedoplatok.
 • Nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, pokiaľ si nie ste istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť túto skutočnosť u ich zamestnávateľa, či na obecnom úrade alebo požiadajte svojho suseda či príbuzného, aby bol prítomný pri vstupe takejto osoby do Vášho príbytku.
 • Ak máte podozrenie, že môže ísť o podvodníkov, neotvárajte a kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Majte na pamäti, že zástupcovia týchto spoločností vykonávajú odpočty pokiaľ možno z verejne dostupného miesta alebo zo spoločných priestorov v bytových domoch a preplatky či nedoplatky nikdy neinkasujú v hotovosti  prostredníctvom svojich zamestnancov či iných osôb.
 1. Niekto Vám zazvoní pri dverách a ponúka na predaj rôzny tovar za výhodné zľavy (napr. hrnce, nože, deky, stavebné náradie). 
 • Nevpúšťajte neznáme osoby do svojich príbytkov, ak máte podozrenie, že ide o podvodníkov   kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Majte na pamäti, že tovar, ktorý Vám ponúkajú neznáme osoby priamo vo Vašom obydlí za výrazné zľavy, môže byť nekvalitný a nefunkčný. Taktiež môže ísť o podvodníkov, ktorí Vás navštívili s úmyslom ukradnúť Vaše úspory alebo iné cennosti. 

 

Vážení seniori, ak sa Vám stane niektorá z popísaných udalostí, buďte veľmi obozretní. nevpúšťajte neznáme osoby do svojich príbytkov, nevyberaJte pred nimi peniaze. snažte SA zapamätať SI čo najviac informácií k popisu podozrivých osôb, k motorovému vozidlu, na ktorom sa pohybovali, najmä evidenčné číslo, typ a farbu, ako aj iné informácie, ktoré pomôžu polícii pri pátraní po podvodníkoch a zlodejoch,ktorí sa VáS Snažili oklamať alebo okradnúť.

 


 
 

ĎAKUJEME SPONZOROM OBECNÝCH AKCIÍ V ROKU 2018Vytlačiť
 

Ďakujeme za podporenie kultúrnych a investičných akcií v obci Badín  v roku 2018:

ko

 

kp

 

sp

sp

image003.jpgimage004.jpg

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

obsponsponzsponzsponz


 
 

Separujeme KOVY - nové nádobyVytlačiť
 

Vážení občania,

od dnešného dňa t. j. od 19. mája 2017 sú v obci pridané červené nádoby na triedený zber - KOVY, do ktorých sa zbierajú:

 • kovové obaly
 • konzervy,
 • kovové výrobky a súčiastky,
 • alobal,
 • nápojové plechovky

Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odviesť na zberné miesto na Laurínskej ulici.

Nádoby na KOVY sú umiestnené:

 1. pri Telocvični, Tajovského ul.
 2. pri bytovkách, Družstevná ul.
 3. pri stravovacom zariadení Skalica, Sládkovičova ul.
 4. pri pohostinstve, ul. SNP
 5. na zbernom mieste, Laurínska ul.

 
 

Ponáhľajte sa domov radšej pomalyVytlačiť
 

pz


 
 

PILATESVytlačiť
 

Vážení občania,

každú stredu o 18,00 hod. sa v športovej hale v Badíne cvičí PILATES.

Je potrebné si priniesť karimatku a dobrú náladu.


 
 

Zmena otváracích hodín - Zberné miestoVytlačiť
 

Vážení občania,

zberné miesto bude od mája otvorené: 

v stredu od 15,00 - 18,00 hod. 

v piatok od 15,00 - 18,00 hod.

v  sobotu od 9,00 - 14,00 hod.

 

Zodpvedný: Ján Koska

 


 
 

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov - upozornenieVytlačiť
 

up


 
 

UPOZORNENIEVytlačiť
 

Výzva krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici

vz


 
 

Separovanie odpaduVytlačiť
 

supsep


 
 

Upozornenie - zber komunálneho odpaduVytlačiť
 

Vážení občania,

upozorňujeme Vás, že zber domového komunálneho odpadu začína už od 7,00 hod. ráno. V deň zberu musia byť zberné nádoby vyložené na hranici pozemku a miestnej komunikácie, aby nedochádzalo k nevyvezeniu Vašich zberných nádob. Upozorňujeme a prosíme Vás, aby ste tieto nádoby vykladali včas!


 
 

Našli sa kľúčeVytlačiť
 

Vážení občania,

v sobotu 02.júla 2016 sa na dvore obecného úradu Badín našli kľúče. Bližšie informácie Vám poskytneme na obecnom úrade.


 
 

Zberné miesto - zmena otváracích hodín + zber plastov v 2. polroku 2016Vytlačiť
 

Vážení občania,

od 1. júla 2016 bude zmena otváracích hodín zberného miesta v Badíne a to nasledovne:

streda   15,00 - 18,00 hod.

piatok   15,00 - 17,00 hod.

sobota    9,00 - 14,00 hod.

Zber plastov bude vykonávaný v termínoch:

7. júla, 4. augusta, 1. septembra, 29. septembra, 27. októbra, 24. novembra a 22. decembra 2016

 


 
 

Zvýšený výskyt medveďa hnedého - UPOZORNENIEVytlačiť
 

Vážení občania,

upozorňujeme Vás, že v katastri našej obce bol v minulých dňoch zaznamenaný zvýšený výskyt medveďa hnedého, najmä v lokalitách Farská hora, Kejda, Tuškovce a Starý háj.

Žiadame občanov, aby v uvedených lokalitách zvýšili opatrnosť a nepohybovali sa na týchto miestach.


 
 

Oznam - stratené kľúče od autaVytlačiť
 

Vážení občania,

v stredu 11.05.2016 sa našli na lesnej ceste nad pralesom kľúče od auta. V prípade, že ste ich stratili, sú na obecnom úrade v Badíne.


 
 

RegistráciaVytlačiť
 

Vážení občania,

chcete byť informovaní o kultúrnych, športových akciách, oznamoch? Zaregistrujte sa.

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

registrácia tu


 
 

Upozornenie a výzva - zaburinenieVytlačiť
 

Vážení občania,

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne si nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, dopustí sa priestupku, alebo správneho deliktu.

V roku 2016 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané podľa vypracovaného harmonogramu v jarných a letných mesiacoch. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie § 3 vyvodzované dôsledky.


 
 

Havarijný stav lesnej cesty - upozornenieVytlačiť
 

Vážení občania,

upozorňujeme Vás na havarijný stav lesnej cesta Starý Háj, ktorý vznikol v dôsledku výkopových prác v päte násypového svahu uvedenej cesty. Vznikli pozdĺžne a priečne trhliny na vozovke v dĺžke cca 40 m.

Vzhľadom na havrijný stav Vás žiadame o dodržiavanie dopravného značenia - zákaz vjazdu všetkých vozidiel, aby sa predišlo možnému zosuvu cesty.

Ďakujeme za porozumenie.


 
 

Jarné vypaľovanie trávyVytlačiť
 

Vážení občania,

v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, Vás chceme upozorniť na dodržiavanie povinností vyplývajúch z § 8 písm. a/, b/, c/ a § 14 ods.1 písm. n/ a ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde práve tento zákon upravuje aj dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t. j. v jarnom a suchom období.

Porušenie tohto zákazu je možné postihnúť pokutou vo výške 331 € pre fyzické osoby a 16 596 € pre právnické osoby.

Prečítajte si upozornenie:


 
 

Ako správne nakladať s odpadom a pravidlá a podmienky zberu odpadovVytlačiť
 

Vážení občania,

pripomíname ako správne nakladať s odpadom a pravidlá a podmienky zberu odpadov  v obci Badín:

odpadypravidlá


 
 

Servis plynových zariadení a komínovVytlačiť
 

Nezabudnite na pravidelný servis plynových zariadení a komínov - ide o bezpečnosť vášho domova!


 
 

Kultúra a šport

13.7.2015 - nestanovený   od 8.00 do 20.00 hod.

Tenisový kurt pri Skalici

Tenisový kurt

Všetci športoví nadšenci zbystrite pozornosť! Tenisový kurt opäť v prevádzke. Denne od 8.00 do 20.00
Rezervácie a bližšie informácie - Anka Blanáriková - t.č. 0905 332140
Dobrovoľný príspevok - 1hod = 1€
Wimbledonská tráva to síce nie je, napriek tomu si príďte otestovať tenisové zručnosti.


 

Smútočné oznamy

Obec Badín

ĎAKUJEME SPONZOROM "OBECNÝCH AKCIÍ" V ROKU 2018

Ďakujeme za podporenie kultúrnych a investičných akcií v obci Badín  v roku 2018:    

Registrácia

Zaregistrujte sa na stránke a budete informovaní o novinkách na stránke.

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka