Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka

Bežné oznamy obce

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Vážení občania,

dňa 07.03.2019 v čase od 7:30 do 13:30 hod. bude v obci Badín prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality sú uvedené nižšie: 

elektrina


 
 

Registrácia neregistrovaných chovov hospodárskych zvierat - ošípaných - UPOZORNENIEVytlačiť
 

Vážení občania,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica v súlade s § 16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Vás upozorňuje na povinnosť identifikovať neregistrovaný chov ošípaných, v ktorých je chovaná minimálne jedna ošípaná.

V zmysle § 37 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 39/2007 Z.z. je povinnosťou vlastníkov, držiteľov, fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb vo veterinárnej oblasti zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu a registráciu zvierat podľa osobitných predpisov v zmysle Vyhlášky MPRV SR č. 104/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii ošípaných. Žiadosť o registráciu nového chovu  potvrdzuje Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica.

Kontakt pre registráciu chovu hospodárskeho zvieraťa:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica, Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica, tel.č. 048/4125602, e-mail: Sekretariat.BB@svps.sk.

 


 
 

Zimná údržba - upozornenie!Vytlačiť
 

Vážení občania,

s prichádzajúcou zimou a snežením sa chceme na občanov obrátiť s výzvou, aby svoje motorové vozidlá neparkovali na miestnych komunikáciách a chodníkoch.

Je to v našej obci dlhoročný a ťažko riešiteľný problém.

Z roka na rok nám na uliciach pribúdajú autá, ktoré obmedzujú vykonávanie zimnej  údržby a v neposlednom rade obmedzovanie ostatných občanov, či idúcich pešo, alebo na autách. Pokúsme sa o zmenu, ktorá vyrieši bezpečnosť, lepšiu údržbu a starostlivosť a s tým spojenú spokojnosť našich obyvateľov na našich cestách.


 
 

Zber vianočných stromčekovVytlačiť
 

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v 2. a 3. týždni roku 2019 bude Obec Badín vykonávať zber živých vianočných stromčekov. Stromčeky môžete vyložiť ku kontajnerom na separovaný zber, ktoré sú umiestnené:

pri bytovke na ul. Družstevnej,

pred športovou halou na ul. Tajovského,

pred Pohostinstvom na ul. SNP,

na križovatke ulíc Laurínska - Hliny,

pri zbernom dvore na ul. Laurínskej,

pri Skalici na ul. Sládkovičovej,

v Kriedovnici.


 
 

Pilates - cvičenieVytlačiť
 

Vážení občania,

od štvrtka 10. januára 2019 o 18-tej hodine sa začína cvičenie Pilatesu v jedálni športovej haly v Badíne.


 
 

Štvrtý obecný badínsky ples - už vypredaný!Vytlačiť
 

Vážení občania,

žiaľ, lístky na "Štvrtý obecný badínsky ples", ktorý sa bude konať 9. februára 2019 od 19-tej hodiny v Spoločenskej dvorane PALACE, Kúpele Sliač sú vypredané.

 

ples


 
 

Rozvoz obedovVytlačiť
 

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od pondelka 13. augusta je znovu otvorené Stravovacie zariadenie Skalica. Obec bude zabezpečovať rozvoz obedov pre našich dôchodcov. Bližšie informácie Vám radi podáme na obecnom úrade, alebo na tel. čísle 048/4182092. Cena stravného lístka pre dôchodcov je 3,- €.

Jedálny lístok si môžete pozrieť tu:

 


 
 

Predchádzanie vzniku požiarov - upozornenieVytlačiť
 

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Povinnosti občanov

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

Viac sa dočítate v prílohe.


 
 

Návrh územného plánu - dodatok č. 2Vytlačiť
 

Dňa 1. júna 2018 bol zverejnený návrh dodatku č. 2 územného plánu obce Badín.

Pre bližšie informácie klinite sem:   https://www.obecbadin.sk/uzemny-plan-obce.html

 

 

 


 
 

PILATESVytlačiť
 

Začíname cvičiť!!!

Od 11. januára 2018 sa vždy vo štvrtok o 18.00 hod. v Športovej hale Badín cvičí PILATES. 


 
 

Zber separovaného odpadu - plasty - v roku 2018Vytlačiť
 

Bude vykonávaný v termínoch:

18. januára, 15. februára, 15. marca, 12. apríla, 10. mája, 7. júna, 5. júla, 2. augusta, 30. augusta,

27. septembra, 25. októbra, 22. novembra, 20. decembra

 

Sklo, papier, elektroodpad, textil, železo a drobný stavebný odpad môžete odovzdať na zbernom mieste v Badíne počas otváracích hodín:

streda    15,00 - 17,00 hod.

piatok    15,00 - 17,00 hod.

sobota     9,00 - 14,00 hod.


 
 

Upozornenie pre majiteľov psovVytlačiť
 

Vážení občania,

z dôvodu, že v poslednom období sa častejšie stretávame s voľným pohybom psov po dedine mimo chovného priestoru, upozorňujeme majiteľov psov, že pes sa môže pohybovať mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov, len s osobou, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá ho ovládať v každej situácii.

Táto osoba je povinná:

 • predchádzať tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, 
 •  zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. 

Taktiež upozorňujeme, že za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.


 
 

UpozornenieVytlačiť
 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

 

Varuje pred podvodníkmi a zlodejmi

Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch,pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom  je zneužívaná ich dôvera.

Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií:

 1. Dostali ste pozvánku či informačný leták na prezentačnú akciu, predajnú akciu, labužnícku show, výhodné nákupy, príjemné posedenie, bezplatnú večeru, či neodolateľný výlet, kde zároveň získavate darček zadarmo.
 • Poraďte sa s príbuznými, preverte si údaje na pozvánke o organizátorovi a jeho ponuke na internete alebo na Slovenskej obchodnej inšpekcii. Ak máte pochybnosti, na ponuku radšej nereagujte.
 • Nekupujte tovar len preto, že je zľavnený. 
 • Neodovzdávajte svoje osobné doklady organizátorom.
 • Ak si niečo kúpite, vždy trvajte na vystavení potvrdenia o kúpe tovaru.
 • Nesúhlaste s možnosťou odvozu do banky alebo bydliska za účelom vyplatenia peňazí alebo zálohy za tovar.
 • Pozorne si prečítajte všetky dokumenty, ktoré podpisujete.
 • Ak ste nútení ku kúpe tovaru, je obmedzovaná Vaša osobná sloboda, ak by vám bolo bránené v odchode z akcie, alebo by ste pociťovali nátlak či vyhrážanie,  kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Majte na pamäti, že od zmluvy môžete bez udania dôvodu do 7 dní odstúpiť, potrebujete však potvrdenie o zaplatení alebo zmluvu o úvere. Odstúpenie od zmluvy pošlite predajcovi doporučenou poštou a tovar radšej poistite, peniaze vám musia byť vrátené do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Vzory o odstúpení uzatvorených zmlúv nájdete na www.forumseniorov.sk.
 • Dôležité kontakty: Slovenská obchodná inšpekcia: 02/58272132 (kl. 117,125,130,159); Mestská polícia: 159; číslo tiesňového volania: 112; Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava: 02/59353135; Fórum pre pomoc starším, bezplatná krízová linka pre pomoc starším:  0800 172 500.
 1. Cudzia osoba Vám zavolá na pevnú linku alebo mobil,  predstaví sa ako Váš príbuzný (napr. syn,  vnuk, dcéra, brat) a žiada o finančnú pomoc. Neskôr Vám opäť zavolá, že pre peniaze nemôže prísť  osobne a poprosí Vás, aby ste peniaze odovzdali jeho sekretárke, kamarátovi či inej osobe.   

 

 • Čo najskôr si overte, či naozaj volal Váš príbuzný, obratom mu zavolajte, ak nevolal, kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď Vám tvrdí, že ju poslal Váš príbuzný, môže ísť o podvodníka.
 1. Niekto Vás osloví na ulici, že nie je tunajší, milo Vás poprosí, aby ste mu ukázali cestu do nemocnice, následne Vás úpenlivo prosí, aby ste mu požičali peniaze na zaplatenie operácie pre jeho známeho alebo príbuzného, ktorý mal ťažkú nehodu a leží v nemocnici vo vážnom stave. Ako zálohu Vám ponúkne peniaze v inej mene.
 • Nikdy nepristupujte na takúto požiadavku, vyhýbajte sa komunikácii s týmito osobami, nesadajte do ich auta, nevpúšťajte ich do svojich príbytkov a čo najskôr kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Vždy majte na pamäti, že zdravotná pomoc v Slovenskej republike sa poskytuje každému bezplatne.
 1. Cudzia osoba Vám zazvoní pri dverách,  predstaví sa ako pracovník istej spoločnosti a tvrdí, že Vám prišiel odovzdať výhru alebo Vám niekto telefonicky oznámi, že ste sa stali výhercom.
 • Nikdy nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, nerozprávajte sa s nimi,  neprejavte záujem o vyplatenie výhry, nevyberajte peniaze pred nimi  a kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Cez telefón nikdy neposkytujte žiadne údaje, svoje osobné údaje, či údaje o rodinných pomeroch.  
 • Majte na pamäti, že žiadna spoločnosť nevypláca peňažné výhry v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov, či iných osôb alebo prostredníctvom telefonátov.
 1. Niekto Vám zazvoní pri dverách a prestaví sa ako pracovník plynární, elektrární, vodární, či iných spoločností a tvrdí, že prišiel odpísať stav plynomeru, vodomeru alebo elektromeru alebo  Vám prišiel vyplatiť preplatok či inkasovať nedoplatok.
 • Nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, pokiaľ si nie ste istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť túto skutočnosť u ich zamestnávateľa, či na obecnom úrade alebo požiadajte svojho suseda či príbuzného, aby bol prítomný pri vstupe takejto osoby do Vášho príbytku.
 • Ak máte podozrenie, že môže ísť o podvodníkov, neotvárajte a kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Majte na pamäti, že zástupcovia týchto spoločností vykonávajú odpočty pokiaľ možno z verejne dostupného miesta alebo zo spoločných priestorov v bytových domoch a preplatky či nedoplatky nikdy neinkasujú v hotovosti  prostredníctvom svojich zamestnancov či iných osôb.
 1. Niekto Vám zazvoní pri dverách a ponúka na predaj rôzny tovar za výhodné zľavy (napr. hrnce, nože, deky, stavebné náradie). 
 • Nevpúšťajte neznáme osoby do svojich príbytkov, ak máte podozrenie, že ide o podvodníkov   kontaktujte políciu na čísle 158.
 • Majte na pamäti, že tovar, ktorý Vám ponúkajú neznáme osoby priamo vo Vašom obydlí za výrazné zľavy, môže byť nekvalitný a nefunkčný. Taktiež môže ísť o podvodníkov, ktorí Vás navštívili s úmyslom ukradnúť Vaše úspory alebo iné cennosti. 

 

Vážení seniori, ak sa Vám stane niektorá z popísaných udalostí, buďte veľmi obozretní. nevpúšťajte neznáme osoby do svojich príbytkov, nevyberaJte pred nimi peniaze. snažte SA zapamätať SI čo najviac informácií k popisu podozrivých osôb, k motorovému vozidlu, na ktorom sa pohybovali, najmä evidenčné číslo, typ a farbu, ako aj iné informácie, ktoré pomôžu polícii pri pátraní po podvodníkoch a zlodejoch,ktorí sa VáS Snažili oklamať alebo okradnúť.

 


 
 

ĎAKUJEME SPONZOROM OBECNÝCH AKCIÍ V ROKU 2018Vytlačiť
 

Ďakujeme za podporenie kultúrnych a investičných akcií v obci Badín  v roku 2018:

ko

 

kp

 

sp

sp

image003.jpgimage004.jpg

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

obsponsponzsponzsponz


 
 

Separujeme KOVY - nové nádobyVytlačiť
 

Vážení občania,

od dnešného dňa t. j. od 19. mája 2017 sú v obci pridané červené nádoby na triedený zber - KOVY, do ktorých sa zbierajú:

 • kovové obaly
 • konzervy,
 • kovové výrobky a súčiastky,
 • alobal,
 • nápojové plechovky

Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odviesť na zberné miesto na Laurínskej ulici.

Nádoby na KOVY sú umiestnené:

 1. pri Telocvični, Tajovského ul.
 2. pri bytovkách, Družstevná ul.
 3. pri stravovacom zariadení Skalica, Sládkovičova ul.
 4. pri pohostinstve, ul. SNP
 5. na zbernom mieste, Laurínska ul.

 
 

Ponáhľajte sa domov radšej pomalyVytlačiť
 

pz


 
 

PILATESVytlačiť
 

Vážení občania,

každú stredu o 18,00 hod. sa v športovej hale v Badíne cvičí PILATES.

Je potrebné si priniesť karimatku a dobrú náladu.


 
 

Zmena otváracích hodín - Zberné miestoVytlačiť
 

Vážení občania,

zberné miesto bude od mája otvorené: 

v stredu od 15,00 - 18,00 hod. 

v piatok od 15,00 - 18,00 hod.

v  sobotu od 9,00 - 14,00 hod.

 

Zodpvedný: Ján Koska

 


 
 

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov - upozornenieVytlačiť
 

up


 
 

UPOZORNENIEVytlačiť
 

Výzva krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici

vz

Súbor na stiahnutie Upozornenie.pdf Upozornenie.pdf (324.6 kB)

 
 

Separovanie odpaduVytlačiť
 

supsep


 
 

Upozornenie - zber komunálneho odpaduVytlačiť
 

Vážení občania,

upozorňujeme Vás, že zber domového komunálneho odpadu začína už od 7,00 hod. ráno. V deň zberu musia byť zberné nádoby vyložené na hranici pozemku a miestnej komunikácie, aby nedochádzalo k nevyvezeniu Vašich zberných nádob. Upozorňujeme a prosíme Vás, aby ste tieto nádoby vykladali včas!


 
 

Našli sa kľúčeVytlačiť
 

Vážení občania,

v sobotu 02.júla 2016 sa na dvore obecného úradu Badín našli kľúče. Bližšie informácie Vám poskytneme na obecnom úrade.


 
 

Zberné miesto - zmena otváracích hodín + zber plastov v 2. polroku 2016Vytlačiť
 

Vážení občania,

od 1. júla 2016 bude zmena otváracích hodín zberného miesta v Badíne a to nasledovne:

streda   15,00 - 18,00 hod.

piatok   15,00 - 17,00 hod.

sobota    9,00 - 14,00 hod.

Zber plastov bude vykonávaný v termínoch:

7. júla, 4. augusta, 1. septembra, 29. septembra, 27. októbra, 24. novembra a 22. decembra 2016

 


 
 

Zvýšený výskyt medveďa hnedého - UPOZORNENIEVytlačiť
 

Vážení občania,

upozorňujeme Vás, že v katastri našej obce bol v minulých dňoch zaznamenaný zvýšený výskyt medveďa hnedého, najmä v lokalitách Farská hora, Kejda, Tuškovce a Starý háj.

Žiadame občanov, aby v uvedených lokalitách zvýšili opatrnosť a nepohybovali sa na týchto miestach.


 
 

Oznam - stratené kľúče od autaVytlačiť
 

Vážení občania,

v stredu 11.05.2016 sa našli na lesnej ceste nad pralesom kľúče od auta. V prípade, že ste ich stratili, sú na obecnom úrade v Badíne.


 
 

RegistráciaVytlačiť
 

Vážení občania,

chcete byť informovaní o kultúrnych, športových akciách, oznamoch? Zaregistrujte sa.

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke.

registrácia tu


 
 

Upozornenie a výzva - zaburinenieVytlačiť
 

Vážení občania,

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne si nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, dopustí sa priestupku, alebo správneho deliktu.

V roku 2016 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané podľa vypracovaného harmonogramu v jarných a letných mesiacoch. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie § 3 vyvodzované dôsledky.


 
 

Havarijný stav lesnej cesty - upozornenieVytlačiť
 

Vážení občania,

upozorňujeme Vás na havarijný stav lesnej cesta Starý Háj, ktorý vznikol v dôsledku výkopových prác v päte násypového svahu uvedenej cesty. Vznikli pozdĺžne a priečne trhliny na vozovke v dĺžke cca 40 m.

Vzhľadom na havrijný stav Vás žiadame o dodržiavanie dopravného značenia - zákaz vjazdu všetkých vozidiel, aby sa predišlo možnému zosuvu cesty.

Ďakujeme za porozumenie.


 
 

Jarné vypaľovanie trávyVytlačiť
 

Vážení občania,

v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, Vás chceme upozorniť na dodržiavanie povinností vyplývajúch z § 8 písm. a/, b/, c/ a § 14 ods.1 písm. n/ a ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde práve tento zákon upravuje aj dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t. j. v jarnom a suchom období.

Porušenie tohto zákazu je možné postihnúť pokutou vo výške 331 € pre fyzické osoby a 16 596 € pre právnické osoby.

Prečítajte si upozornenie:


 
 

Ako správne nakladať s odpadom a pravidlá a podmienky zberu odpadovVytlačiť
 

Vážení občania,

pripomíname ako správne nakladať s odpadom a pravidlá a podmienky zberu odpadov  v obci Badín:

odpadypravidlá


 
 

Servis plynových zariadení a komínovVytlačiť
 

Nezabudnite na pravidelný servis plynových zariadení a komínov - ide o bezpečnosť vášho domova!


 
 

Kultúra a šport

13.7.2015 - nestanovený   od 8.00 do 20.00 hod.

Tenisový kurt pri Skalici

Tenisový kurt

Všetci športoví nadšenci zbystrite pozornosť! Tenisový kurt opäť v prevádzke. Denne od 8.00 do 20.00
Rezervácie a bližšie informácie - Anka Blanáriková - t.č. 0905 332140
Dobrovoľný príspevok - 1hod = 1€
Wimbledonská tráva to síce nie je, napriek tomu si príďte otestovať tenisové zručnosti.


 

Smútočné oznamy

Obec Badín

ĎAKUJEME SPONZOROM "OBECNÝCH AKCIÍ" V ROKU 2018

Ďakujeme za podporenie kultúrnych a investičných akcií v obci Badín  v roku 2018:    

Registrácia

Zaregistrujte sa na stránke a budete informovaní o novinkách na stránke.

dnes je: 21.2.2019

meniny má: Eleonóra

webygroup

Úvodná stránka