Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pamiatky v obci

Historické pamiatky

Badín, ako z jeho histórie vyplýva bola poddanskou obcou Zvolenského hradu, vez významnej honorácie z radov šľachty. V dôsledku tejto skutočnosti sa tu v stredoveku nevybudovali väčšie svetské stavby (hrady, kaštiele a známky). Zachovali sa však cirkevné objekty (kostoly) a jedna kúria, dnes už bez umeleckého významu.

Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Najcennejším objektom po stránke umeleckohistorickej je rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorý bol postavený na návrší a dominoval celému údoliu. Je to pôvodne včasnogotická sakrálna stavba, ktorá vznikla niekedy v druhej polovici 13., alebo začiatkom 14. storočia. Ako približný dátum a uvádza rok 1307. Bol to jednoduchý sálový chrám s polygonálnym uzáverom presbytéria, ktorý ako všetky katolícke kostoly mal výchovdno-západnú polohu (hlavný oltár je na východe). Hoci kostol bol počas svojej existencie viackrát prestavaný, dodnes sú viditeľné niektoré gotické prvky (4 piliere na vonkajšej strane presbytéria).

Kostol je zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej. Patrocínium chrámu nebol nikdy náhodný a dodnes nám poskytuje cenné historické informácie. Staré chrámy (13-14. storočí) obyčajne uprednostňovali domácich svätých. Od 13. storočia sa Arpádovci hlásili k sv. Kataríne, ako ku svojej patrónke, lebo manželka kráľa Bélu IV. Mária pochádzala z Byzancie. Jej rod odvodzoval svoj pôvod z rodu sv. Kataríny.

Interiér kostola je celý prestavaný. Nad presbytériom sa ešte nachádza gotická krížová rebrová klenba. Rebrá tu dosadajú na konzoly, ktoré majú podobu ľudských hláv. Na severnej strane kostola sa zachovalo gotické výklenkové pastofórium z 15. storočia. Vnútro kostola bolo približne trikrát prestavané. V 17. storočí, v čase tureckého nebezpečenstva bol premenený na malú útočistnú pevnosť. V roku 1636 ho obohnali múrom a strieľňami. Ďalšia - baroková prestavba - sa uskutočnila v roku 1765. Pri tejto prestavbe bol nahradený pôvodne drevený strop chrámovej lode tehlovou pruskou klenbou. Terajšie dve bočné lode pristavali až pri poslednej prestavbe v rokoch 1893-1894, keď dostal kostol svoju terajšiu neodogotickú podobu. Aj bočné lode majú krížovú klenbu, ale v neogotickom prevedení. Loď kostola je ukončená zníženým víťazným oblúkom. Objekt doplňuje celodrevený chór, ktorý na západnej strane pretína všetky tri lode.

Mobiliár kostola je väčšinou nový. Z historickej výzdoby sa zachovala medená, ručne tepaná renesančná krstiteľnica. (práca banskobystrických mediarov z roku 1765), ktoré má rokokové držadlo. V ľavej bočnej lodi sa zachoval aj barokový oltár s akantovým, rokajovým ornamentom z druhej polovice 18. storočia a ranobarokový obraz Panny Márie z konca 17. storočia. Hlavný oltár je neogotický (1946-47). Bol zakúpený namiesto ranobarokového oltára, ktorý na konci 2.svetovej vojny zničil granát. Bočný oltár južnej lode, tzv. banícky, bol  umiestnený po prestavbe, v roku 1899.

Okolo kostola sa nachzádzal najstarší cintorín. V areáli kostola bol pôvodne aj karner (kostnica, kde sa zhromažďovali kosti nebohých op zaplnení cintorína), ktorý zrušili pri prestavbe roku 1893. Keďže kostol nemá vežu, objekt doplňuje zvonica z roku 1859. Pôvodne bola dubová, bola však prestavaná v roku 1963. Je to dvojpodlažná stavba so šalovaním. Mala 2 zvony: väčší zvon vážil 231/2 centov. Podľa tradície ho darovala rodina Hudobovcov. O menšom nie sú záznamy. Oba zvony zrekvirovali počas 1. sv. vojny. Nový zvon 250 kg darovali farníci, ďalší 50 kg je z roku 1971 (odliala ho zvonolejárka Leticia Dytrichová v Brode u Prerova.)

Novou dominantou obce je rímsko-katolícky Kňazský seminár sv. Františka Xaverského. Tento moderný komplex vznikol podľa projektu dvoch architektov a to Ing. Rudolfa Bizoňa a Ing. Vincenta Manáka. Základný kameň budovy položili 1. mája 1991 a slávnostná posviacka bola 4. októbra 1993. Je to impozantná dvojposchodová budova, ktorej ústrednú časť tvorí kaplnka. Budova obsahuje komplex obytných a študijných priestorov a knižnicu.

Menším katolíckym sakrálnym objektom bola kaplnka Panny Márie vedľa bývalej cesty z BB do ZV, ktorá bola zničená počas vojny, po vojne ju obnovili.

Evanjelický kostol

Je orientovaný do stredu obce. Pochádza z polovice 19. storočia a je postavený v neskoroklasicistickom slohu s neskorogotickými detailami. Hlavná fasáda má vežu, štít s lizénami a nárožné vežičky. Stavba má klenuté okná, priestor pri oltári je osvetlení dvomi zaoblenými oknami. Kostol má halový priestor s polygonálnym uzáverom.

Interiér chrámu je zaklenutý kláštornou a valenou klenbou. Jeho vnútro vyplňuje trojstranná protestantská empora, ktorá spočíva na drevených a murovaných stĺpoch.

Oltár je murovaný, je portálového klasicistického typu s obrazom žehnajúceho Krista od J. B. Klemensa z roku 1866. Kazateľnica je murovaná, klasicistická s arkatúrou, doplnená polygonálnym baldachýnom. Organ je z konca 19. storočia.

Kostol mal pôvodne 2 zvony. Malý o váhe 90 kg bol odliaty a Arade v roku 1903. Mal nápis: Z obetí údov cirkvi e. a. v. Badin 1903. Spolu s ďalším zvonom z roku 1828 bol v roku 1917 zrekvirovaný. Na veľkom zvone je nápis: Poďtež ke mne všichni, ktoryž pracujete, obtížení ste a já vám odpočinutí dám. Menší zvon má nápis: Dnes slyšíte-li hlas muj nezatvrdzujte srdcích svých.

Pamätná tabuľa z čierneho mramoru na ev. a. v. fare pripomína pôsobenie Krčméryho buditeľa a spisovateľa. Je z roku 1940.

Na evanjelickej fare v Badíne istý čas pôsobili  dvaja významní literárni činitelia a to A. H. Krčméry a A. Ľ. Katina.

Pamätníky v obci

Pri národnej škole je pomník padlých z roku 1952.

Na cintoríne je pamätník 18 obetiam 2. sv. vojny (pomník z roku 1953)

V chotári obce stojí pamätník parašutistom.

 


 

Smútočné oznamy

Obec Badín

ĎAKUJEME SPONZOROM "OBECNÝCH AKCIÍ" V ROKU 2018

Ďakujeme za podporenie kultúrnych a investičných akcií v obci Badín  v roku 2018:    

Registrácia

Zaregistrujte sa na stránke a budete informovaní o novinkách na stránke.

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka