Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úvodná stránka obce Badín

Upútavky na oznamy

PILATES

Začíname cvičiť!!!
Od 11. januára 2018 sa vždy vo štvrtok o 18.00 hod. v Športovej hale Badín cvičí PILATES. 
viac...


 

Upozornenie občanom

Od 01.01.2018 dochádza ku zmene spôsobu odvážania vyseparovaných plastov z domácností.
Pri vývoze pracovníci zberovej spoločnosti budú plasty zbierať spolu s vreciami,
tie sa nebudú vracať späť občanom.
Z tohto dôvodu budú pracovníci obecného úradu v posledných dňoch roku 2017 roznášať plastové vrecia do každej domácnosti na celý rok 2018 v počte 15 ks.
viac...


 

Výzva občanom - zimná údržba

S prichádzajúcou zimou a snežením sa chceme na občanov obrátiť s výzvou, aby svoje motorové vozidlá neparkovali na miestnych komunikáciách a chodníkoch.
Je to v našej obci dlhoročný a ťažko riešiteľný problém.
Z roka na rok nám na uliciach pribúdajú autá, ktoré obmedzujú vykonávanie zimnej a letnej údržby a v neposlednom rade obmedzovanie ostatných občanov, či idúcich pešo, alebo na autách. Pokúsme sa o zmenu, ktorá vyrieši bezpečno ...viac...


 

Zber separovaného odpadu - plasty - v roku 2018

Bude vykonávaný v termínoch:
18. januára, 15. februára, 15. marca, 12. apríla, 10. mája, 7. júna, 5. júla, 2. augusta, 30. augusta,
27. septembra, 25. októbra, 22. novembra, 20. decembra
 
Sklo, papier, elektroodpad, textil, železo a drobný stavebný odpad môžete odovzdať na zbernom mieste v Badíne počas otváracích hodín:
streda    15,00 - 17,00 hod.
piatok    15,00 - 17,00 hod.
sobota     9,00 - 14 ...viac...


 

Upozornenie pre majiteľov psov

Vážení občania,
z dôvodu, že v poslednom období sa častejšie stretávame s voľným pohybom psov po dedine mimo chovného priestoru, upozorňujeme majiteľov psov, že pes sa môže pohybovať mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov, len s osobou, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá ho ovládať v každej situácii.
Táto osoba je povinná:
predchádzať tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá ...viac...


 

Vykurovacia sezóna - upozornenie

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny.
Povinnosti občanov
 
Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.
Štatistika požiarovosti:
...viac...


 

Upozornenie

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
 
Varuje pred podvodníkmi a zlodejmi
Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch,pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom  je zneužívaná ich dôvera.
Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií:
Dostali s ...viac...


 

Investičné akcie, ktoré v obci prebiehajú

studňa

Vážení občania,
v súčasnosti prebiehajú v obci nasledové investičné akcie:
inžinierske siete na ulici Kriedovnica (podporené dotáciou z Environmentálneho fondu) spevnená plocha pred Evanjelickým kostolom v obci Badín   V tomto roku boli ukončené investičné akcie:
dobudovanie chodníka na ul. Laurínska - Dom smútku - cintorín, vybudovanie oddychového miesta v okolí studne - na ul. Krčméryho (podporené z PROGRA ...viac...


 

Separujeme KOVY - nové nádoby

Vážení občania,
od dnešného dňa t. j. od 19. mája 2017 sú v obci pridané červené nádoby na triedený zber - KOVY, do ktorých sa zbierajú:
kovové obaly konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odviesť na zberné miesto na Laurínskej ulici.
Nádoby na KOVY sú umiestnené:
pri Telocvični, Tajovského ul. pri bytovkách, Družstevná ul. pri stravo ...viac...


 

Udialo sa v obci

Uvítanie detí

uvítanie


V stredu 21. februára 2018 sa konalo v sobášnej miestnosti obecného úradu slávnostné uvítanie detí do života. Svojich budúcich kamarátov privítali aj detičky z materskej školy v Badíne krásnym ...viac...


 

Fašiangy 2018

fašiangy

V sobotu 10. februára 2018 v čase od 8,00 - 18,00 hod. sa konal Fašiangový sprievod obcou. Večer bola ukážka fašiangových zvykov a pochovávania basy v spolupráci s folklórnou skupinou Javory a Liesky. ...viac...


 

Tretí obecný badínsky ples

ples


V sobotu 27. januára 2018 sa konal v Spoločenskej dvorane PALACE, v kúpeľoch Sliač, už tretí obecný badínsky ples. Sprievodné slovo mala pani Dagmar Rostandt, ktorá prispela k príjemnej atmosf ...viac...


 

Slávnostné privítanie učiteľov a žiakov vrámci programu ERASMUS+

erasmus+

V pondelok 15. januára 2018 sa konalo v obradnej miestnosti obecného úradu v Badíne slávnostné privítanie učiteľov a žiakov zo 6 krajín EÚ vrámci programu ERASMUS +. 
V programe vystúpila folkl ...viac...


 

Zabíjačka a Mikuláš 2017

mikuláš


V sobotu 02. decembra 2017 sa na dvore obecného úradu konala ukážka domácej zabíjačky, spojená s ochutnávkou zabíjačkových špecialít. Mali ste možnosť ochutnať klobásky, jaterničky, ktoré robi ...viac...


 

Volejbalový turnaj o putovný pohár starostu obce

volej

V sobotu 11. novembra 2017 sa konal už 3. ročník Volejbalového turnaja o putovný pohár starostu obce. Bolo to veľmi pekné športové podujatie, ktorého sa zúčastnilo celkom 10 družstiev celkom so 76 úča ...viac...


 

Prijatie jubilantov

jubilanti

V stredu 18. októbra 2017 sa pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" konalo slávnostné prijatie jubilantov starostom obce Badín.
O program sa postarali deti z Materskej školy v Badíne, o obče ...viac...


 

Deň otvorených dverí v BADÍNSKOM PRALESE

DOD

V sobotu 14. októbra 2017 sa konal už 3. ročník prírodovedného podujatia v jedinečnom Badínskom pralese, ktoré bolo spojené s environmentálnou výchovou a lesnou pedagogikou. Na podujatí bol zabezpečen ...viac...


 

IX. POHRONSKÁ VÝSTAVA DROBNÝCH ZVIERAT

drobnochovatelia

V dňoch 29. septembra 2017 - 1. októbra sa konala v starej škole v Badíne IX. POHRONSKÁ VÝSTAVA DROBNÝCH ZVIERAT. Vystavených bolo takmer 1000 zvierat od 135 chovateľov. Boli vystavené expozície králi ...viac...


 

Regionálna prehliadka speváckych súborov seniorov v Banskej Bystrici

reg. prehliadka

Dňa 6. septembra 2017 sa v Misijnom dome v Banskej Bystrici uskutočnila Regionálna prehliadka speváckych súborov seniorov, na ktorej sa zúčastnili aj naše Javory a Liesky, kde našu obec úspešne reprez ...viac...


 

IV. BADÍNSKY PIVNÝ FESTIVAL

pivo

V sobotu 02. septembra 2017 sa na dvore Obecného úradu konal už IV. ročník BADÍNSKEHO PIVNÉHO FESTIVALU.
Tešiť ste sa mohli nielen z pivných súťaží, bohatej tomboly, ale aj z vystúpení rockovej ...viac...


 

Spomienkové stretnutie

28. augusta 2017 predvečer výročia Slovenského národného povstania sa uskutočnilo spomienkové stretnutie na Pamätníku 2. československej paradesantnej brigády. Veniec slávnostne položili prednosta Okr ...viac...


 

Na Badínskych vŕškach

NBV

V dňoch 28. - 29. júla 2017 sa na ihrisku v Badíne konal už 12. ročník folklórneho stretnutia"Na Badínskych vŕškach". V piatok nám zahrala ľudová hudba Slančíkovci a v sobotu sme mali možnosť vidieť a ...viac...


 

Vítame leto

vítame leto

V sobotu 01. júla 2017 sme  od 18-tej hodiny na dvore obecného úradu vítali leto. Zabaviť ste sa mohli pri dychovej hudbe Bučkovanka, ktorá prijala pozvanie a prišla z Nového Mesta nad Váhom.
< ...viac...


 

Uvítanie detí

uv

V stredu 21. júna 2017 sme v sobášnej miestnosti obecného úradu v Badíne vítali "našich najmenších Badínčanov". Od novembra do mája tohto roku sa nám narodilo 10 detičiek.
O kultúrny program sa ...viac...


 

Rozprávkový les

mdd

V sobotu 3. júna 2017 sa na hornom ihrisku konal "Rozprávkový les". Detičky mali pripravený skákací hrad, streľbu zo vzduchovky, lukostreľbu, jazdu na koníkoch, rôzne športové súťaže, ukážky leteckého ...viac...


 

Spoznajme sa na bicykli 2017

bicykle

Aj občania obce Badín sa zúčastnili cyklopodujatia Spoznajme sa na bicykli 2017, ktoré sa konalo v sobotu 13. mája 2017.Hlavná myšlienka podujatia je obsiahnutá už v jeho názve: Spoznajme sa na bicykl ...viac...


 

Májový beh Starým hájom

beh

Májový beh Starým hájom bol naplánovaný na nedeľu 7. mája, ale kvôli upršanému počasiu bol preložený na pondelok 8. mája 2017.
 
Účasť bola pekná a tu sú víťazi jednotlivých kategórií: ...viac...


 

Turistický pochod k Pamätníku SOVIETSKYCH LETCOV

lietadlo

V sobotu 6. mája 2017 sa konal v spolupráci obce Badín a ZO SZPB v Badíne turistický pochod k Pamätníku SOVIETSKYCH LETCOV v lokalite Košiare - Vysočina - Dolná skala.

viac...


 

Stavanie mája

máj

Aj keď nám v piatok 28. apríla 2017 počasie neprialo, podarilo sa, za účasti detí zo ZŠ s MŠ Badín a folklórneho súboru Javory a Liesky, postaviť máj pred Pohostinstvom a na dvore obecného úradu.
...viac...


 

Morena 2017

morena

Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti, veľmi známa i v dnešnom folklóre. Je zosobnená zimou, na jar končí jej vláda. 
Tradičným rituálom praktikovaným aj dnes je vynášanie Moreny a jej ...viac...


 

Majstrovstvá SR v halovej lukostreľbe

luk

V dňoch 24.-26. marca 2017 sa konali v našej športovej hale v Badíne majstrovstvá SR v lukostreľbe.
Súťaže sa zúčastnilo dokopy 286 strelcov z celého Slovenska. Súťažilo sa v divíziách KL, OL, ...viac...


 

NAJPOČETNEJŠIE BADÍNSKE RODY - 1. ČASŤ

krst

Dňa 25. marca 2017 sa uskutočnila v Skalici prezentácia novej knihy autora Ing. Ondreja Leštáka s názvom "NAJPOČETNEJŠIE BADÍNSKE RODY - 1. časť". Ide o zverejnenie súkromných rodostromov badínskych r ...viac...


 

Oslobodenie obce

osl

V utorok 21. marca 2017 o 17,00 hod. sa uskutočnilo na miestnom cintoríne v Badíne spomienkové stretnutie pri príležitosti Oslobodenia obce za účasti Sergeja Nikitina - 3. tajomníka Veľvyslanectva Rus ...viac...


 

Druhý obecný badínsky ples

ples


V sobotu 11. februára 2017 sa v Spoločenskej dvorane PALACE, Kúpele Sliač konal "Druhý obecný badínsky ples".

viac...


 

Štefanský futbalový turnaj

fut

Dňa 26. decembra 2016 sa konal v športovej hale Badín ŠTEFANSKÝ FUTBALOVÝ TURNAJ.
Zvíťazilo mužstvo červených. Gratulujeme.

viac...


 

Koledníci z materskej škôlky a zo základnej školy v Badíne

mš

Vo štvrtok 22. decembra 2016 nás veľmi milo prekvapili "malí koledníci" zo škôlky a zo školy, keď nám zaspievali na obecnom úrade koledy a popriali vinše.
Bolo to veľmi milé, detičkám a pani uč ...viac...


 

Uvítanie do života

uv

V stredu 7. decembra 2016 sme v sobášnej miestnosti obecného úradu v Badíne vítali "našich najmenších Badínčanov". Od júna do októbra tohto roku sa nám narodilo 8 detičiek.
O program sa postara ...viac...


 

Zabíjačka a príchod Mikuláša

Mikuláš

V sobotu 03.decembra 2016 sme mali možnosť pozrieť sa na tradičnú zabíjačku, ochutnať tradičné zabíjačkové špeciality ako napríklad paprikovú slaninku, škvarky, zabíjačkovú kapustnicu, ktorú pripravil ...viac...


 

2. ročník VOLEY MIX CUP - Badín 2016

vo

V sobotu 05. novembra 2016 sa v športovej hale v Badíne konal už 2. ročník volejbalového turnaja o putovný pohár starostu obce - VOLEY MIX CUP Badín 2016.
Konečné umiestnenie:
1. miesto ...viac...


 

Návšteva z Tanzánie

tan

Dňa 25. októbra 2016 prijal starosta obce, Mgr. Pavol Hric, vzácnu návštevu tanzánskeho evanjelického biskupa Alexa Malasusa.
Navštívili spolu aj Badínsky prales. 

 
viac...


 

Slávnostné prijatie jubilantov

ju

V stredu 19. októbra 2016 sme si uctili jubilantov, ktorý v roku 2016 dovŕšili 70, 75, 80, 85 a 90 rokov. Pripravili sme pre nich malé pohostenie a vystúpenie detičiek z MŠ v Badíne.

...viac...


 

Deň otvorených dverí - BADÍNSKY PRALES

pr

V sobotu 15. októbra 2016 sa konal v spolupráci s Chránenou krajinnou oblasťou Poľana, LESMI SR, š. p. Banská Bystrica a Obcou Badín - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ BADÍNSKEHO PRALESA.
Počasie nám vyšlo ...viac...


 

Výstava ovocia a zeleniny

zo

V sobotu 8. októbra 2016 bola v našej obci výstava ovocia, zeleniny a produktov z nich, ako aj 3. ročník súťaže o najchutnejší zákusok. (tento rok to mal byť makový, alebo orechový) 

Na ...viac...


 

III. BADÍNSKY OKTÓBERFEST

okt

V sobotu 17. septembra 2016 sa na dvore Obecného úradu v Badíne konal už III. ročník BADÍNSKEHO OKTÓBERFESTU.
Počasie nám síce neprialo, ale kto prišiel, určite neoľutoval. Deti si mohli zastri ...viac...


 

11. ročník folklórneho stretnutia: Na Badínskych Vŕškach

nbv

29. - 30. júla 2016 sa v našej obci uskutočnil už 11. ročník folklórneho stretnutia NA BADÍNSKYCH VŔŠKACH.
V piatok sme si mohli vypočuť ľudovú hudbu Juraja Pecník so spevákom Vladimírom Homolo ...viac...


 

Vítame leto s country

cou


V sobotu 2.júla 2016 sme privítali leto s country. 
Na úvod vystúpila tanečná skupina Colorado zo Žiliny pod vedením pani Lenky Danišovej, ktorá nám predviedla ukážky country tancov. Po ...viac...


 

Futbalový zápas Horný koniec - Stred - Dolný koniec

f

 V nedeľu 26. júna 2016 sa uskutočnil futbalový zápas Horný koniec - Stred - Dolný koniec.
Víťazom sa stal - Stred.


viac...


 

Uvítanie detí

uv2016

V piatok 24. júna 2016 sme v Sobášnej miestnosti obecného úradu v Badíne uvítali detičky - nových občanov obce Badín.
viac...


 

Súťaž o zlatú prúdnicu 2016

pr

Ďakujeme všetkým tímom, ktoré prišli 18.6.2016 na "Súťaž o zlatú prúdnicu 2016". Počasie sme objednali krásne slnečné, voda v kadiach bola čistá a priezračná, kofola a pivko dobre vychladené, klobásky ...viac...


 

Rozprávkový les

MDD

V sobotu 4. júna 2016 sa konal pre naše detičky Rozprávkový les.
Detičky skúsili jazdu na koníkoch, lukostreľbu, streľbu zo vzduchovky, prešli rozprávkovým lesom, kde plnili úlohy na jednotlivý ...viac...


 

Slávnostný deň obce Hronsek

Hronsek

 V sobotu 14. mája 2016 našu obec Badín v neďalekom Hronseku reprezentovali "naše dôchodkyne" z Jednoty dôchodcov z Badína a uvarili výborné pirohy.
Ďakujeme !!!
viac...


 

TURISTICKÝ POCHOD K PAMATNÍKU SOV. LETCOV

lietadlo

V sobotu 07. mája 2016 sa konal TURISTICKÝ POCHOD K PAMATNÍKU SOV. LETCOV v lokalite Dolná Skala spoločne s obč. združením z Malachova. Organizátor - ZO SZPB v Badíne.viac...


 

Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov v Revúcej

JaL

Dňa 04. mája 2016 vystúpili "naše" JAVORY A LIESKY na krajskej prehliadke speváckych súborov seniorov v Revúcej.  Mali veľký úspech. Ďakujeme.

viac...


 

Stavanie mája

máj

V piatok 29. apríla 2016 "badínsky hasiči" postavili pred pohostinstvom a na dvore obecného úradu máj. V programe vystúpili deti zo ZŠ s MŠ Badín, Javory a Liesky, DFS Prvosienka a ĽH R. Žolka.
...viac...


 

Oslobodenie obce

oslobodenie

V sobotu 19. marca 2016 sme si na miestnom cintoríne pripomenuli 71. výročie oslobodenia obce rumunskou a ruskou armádou.


viac...


 

Morena 2016

morena

V piatok 18. marca2016 si deti z Materskej školy a Základnej školy pripomenuli tradíciu vynášania Moreny.


viac...


 

Fašiangy 2016

fašiangy 2016

"Naši chlapci Vás dali pozdraviť,
či by sa u Vás mohli zastaviť..." 

V sobotu 06. februára 2016 ste mohli vidieť fašiangový sprievod obcou. Zaspievať a zatancovať ste si mohli aj ...viac...


 

Prvý obecný badínsky ples

dievky


V sobotu 23.januára 2016 sa konal v stravovacom zariadení Skalica "prvý obecný badínsky ples".
O zábavu a dobré jedlo bolo postarané.viac...


 

Obecná zabíjačka a príchod Mikuláša

Zabíjačka 2015

V sobotu 05. decembra 2015 ste si mohli na dvore obecného úradu pozrieť, ako prebieha zabíjačka aj na niektorých dvoroch v našej obci Badín. Pre občanov bola pripravená ukážka spracovania prasiatka, v ...viac...


 

Uvítanie detí narodených v roku 2015

uvítanie

V stredu 04. novembra 2015 sme uvítali nových občanov našej obce, ktorí sa narodili v roku 2015.

O program sa postarali detičky z MŠ Badín.


viac...


 

Slávnostné prijatie jubilantov

dôchodcovia

V stredu 21. októbra 2015 sa konalo v stravovacom zariadení TALPAŠ s.r.o. slávnostné prijatie jubilantov, ktorí v tomto roku oslávili, alebo oslávia 70, 75, 80, 85, 90 rokov, starostom obce Mgr. Pavlo ...viac...


 

Badínsky prales - deň otvorených dverí

prales


Vážení občania, 
dňa 17. októbra 2015 sa konala prechádzka chráneným územím Badínskeho pralesa spojená s výkladom odborníkov zo Správy CHKO-BR Poľana a OZ Slovenská Ľupča.

...viac...


 

1. ročník volejbalového turnaja o putovný pohár starostu obce

volejbal

Vážení občania,
v sobotu 17.októbra 2015 od 8,00 - 18,00 hod v Športovej hale v Badíne sa konal 1. ročník Volejbalového turnaja o putovný pohár starostu obce.

Výsledky umiestneni ...viac...


 

Výstava ovocia, zeleniny a aranžovanie a II. ročník o najlepší jablkový zákusok a súťaž o najkrajšiu predzáhradku,balkón

naj jablko

V sobotu 10. októbra 2015 sa konala v budove starej základnej školy v Badíne konala výstava ovocia, zeleniny a aranžovania. Výstavy sa zúčastnilo 25 vystavovateľov so 187 exponátmi. Rozsiahlu výstavu ...viac...


 

Buď EKO, ale s rozumom

EKO-1.JPG

Obec Badín v spolupráci so ZŠ s MŠ Badín a zberovou spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. v utorok 29. septembra zorganizovali environmentálny deň s názvom Buď EKO, ale s rozumom. Takto sme dokázali, že e ...viac...


 

II. Badínsky OKTÓBERFEST

pozvánka

Dňa 05. septembra 2015 od 12,00 hod sa na dvore obecného úradu uskutočnil II. ročník Badínskeho októberfestu.

viac...


 

Otvorenie novej triedy v materskej škole Badín

odovzdávanie

 V piatok 04. septembra 2015 bola slávnostne otvorená 3. trieda v materskej škole Badín v obnovených priestoroch bývalej Skalice.
Pevne veríme, že detičky a rodičia budú mať radosť z tejto nove ...viac...


 

Na Badínskych Vŕškach - 2015

IMG_5201.JPG


V dňoch 31. júla a 1. augusta 2015 sa konal na Ihrisku ŠK Badín 10. ročník folklórneho stretnutia
"Na Badínskych Vŕškach". Počasie nám prialo a myslíme, že sa táto akcia ľuďom z Badína ...viac...


 

Odhalenie obnovenej tabule pri pamätníku sovietskych letcov

vzácni hostia

Dňa 20. júna 2015 bola v badínskych horách v časti Vysočina - Košiare - Dolná skala odhalená obnovená tabula pri pamätníku sovietskych letcov v spolupráci ZO SZPB a obce Badín.
 
 
...viac...


 

Dni obce Hronsek

Badinčanky v Hronseku - r. 2015

      Dňa 23. mája 2015 našu obec reprezentovali členovia Jednoty dôchodcov Badín v Hronseku v súťaži varenia pirohov. Mali veľký úspech a obsadili 1. miesto.
Srdečne blahoželáme.
viac...


 

MDD - rozprávkový les

MDD1.jpg

   V sobotu 6.6.2015 sme oslávili s detičkami z obce deň detí.
viac...


 

Kvety jari mamičkám

Kvety jari 2015

„ Naša dobrá mama, nerada je sama, najradšej je s nami a my s ňou. Naša mama to je pojem, verím, že všetci máte rovnaký dojem...!“ Aj tieto slová zneli v piesni detí z Detskej besiedky pri CZ ECAV Bad ...viac...


 

Stavanie mája

maj10.jpg

Takto sme stavali máj...
 

viac...


 

Uvítanie nových občanov obce Badín

uv1.jpg


Vo štvrtok 23.04.2015 sme na Obecnom úrade prijali detičky narodené v roku 2014.
 

 

viac...


 

Nenašli sa žiadne akcie


Smútočné oznamy

Obec Badín

ĎAKUJEME SPONZOROM "OBECNÝCH AKCIÍ" V ROKU 2017

Ďakujeme za podporenie kultúrnych a investičných akcií v obci Badín  v roku 2017:    

Registrácia

Zaregistrujte sa na stránke a budete informovaní o novinkách na stránke.

dnes je: 25.2.2018

meniny má: Frederik, Frederika

webygroup

Úvodná stránka