Oznámenie
Napísal Miroslava   
27.03.2015
Obec Badín v zastúpení starostom obce Mgr. Pavlom Hricom

oznamuje, že uskutoční výrub 2 ks drevín - smrek obyčajný - (Picea Abies)
Ide o dreviny, rastúce v k. ú. Badín, parc. č. 1545/2, 1546/2 na ul. SNP(bývalá mliekareň) obecná budova.

Odôvodnenie:

Pri miestnom zisťovaní dňa 24.03.2015 sa zistilo, že ide o dreviny

- značne vysoké, svojou korunou zasahujú do susedných nehnuteľností, ohrozujú majetok.

Mgr. Pavol Hric, v.r.
starosta obce
 
Oznámenie o začatí správneho konania
Napísal Miroslava   
12.03.2015
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Ďalej...
 
Oznámenie o začatí správneho konania
Napísal Miroslava   
09.03.2015
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Ďalej...
 
oznam - zber konarov
Napísal Miroslava   
06.03.2015
Vážení občania,
Obec Badín v jarných mesiacoch marec, apríl, máj bude každý pondelok a utorok vykonávať zber konárov po obci. Obec Badín ponúka občanom možnosť drvenia konárov po nahlásení a dohovore na obecnom úrade. Ďalej oznamujeme,že v mesiacoch máj až september je možné v dňoch pondelok a utorok vyložiť pred rodinné domy zelený odpad v igelitových vreciach, ktorý bude následne odvezený. Obec poskytne na výmenu igelitové vrecia.
 
Vynášanie Moreny
Napísal Miroslava   
04.03.2015

,,Vyniesli sme Morenu zo vsi,

priniesli sme máj nový do vsi“.

Milí spoluobčania!

Obec Badín v spolupráci so ZŠ s MŠ Badín Vás pozýva na

VYNÁŠANIE MORENY

ktoré sa uskutoční dňa: 20.3.2015 so sprievodom heligónky a spevu detí z MŠ.

Začiatok je o 10.30 pred MŠ.

Tešíme sa na Vás.