Vianočné prianie
Napísal Miroslava   
16.12.2014

Do nového roka prajeme Vám

šťastie, lebo je krásne,

zdravie, lebo je vzácne,
lásku, lebo jej je málo
a všetko čo by za to stálo.
Kolektív obecného úradu Badín

 
Odvoz domového odpadu cez vianočné sviatky
Napísal Miroslava   
16.12.2014

Vážení občania,

odvoz domového odpadu sa uskutoční dňa 27.12.2014 a 3.1.2015

 
Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva
Napísal Miroslava   
12.12.2014

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Badín sa uskutoční v zákonom stanovenom termíne 2. januára 2015 (piatok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obce Badín.

Program:

 1. Štátna hymna
 2. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konanýc15.11.2014
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Badín
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Badín
 6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Badín
 8. Príhovor novozvoleného starostu obce Badín
 9. Voľba pracovných komisií
 10. Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií
 11. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva
 12. Voľba členov obecnej rady
 13. Zastupovanie starostu
 14. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 15. Delegovanie zástupcov obe do Rady školy pri ZŠ s MŠ Badín
 16. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 17. Diskusia
 18. Návrh uznesení
 19. Záver
 
Výsledky komunálnych volieb - 15.11.2014
Napísal Miroslava   
15.11.2014
Volieb sa zúčastnilo 1005 voličov z 1583 oprávnených voličov.

V komunálnych voľbách dňa 15.11.2014 boli zvolení:

- starosta obce Mgr. Pavol Hric ... 342 hlasov

- poslanci:

1. Mgr. Milota Suchá ................. 492 hlasov
2. Ing. Daniel Lešták ................ 389 hlasov
3. Mgr. Roman Dovala ............... 345 hlasov
4. Mgr. Oľga Boc ..................... 329 hlasov
5. Pavol Donoval ...................... 320 hlasov
6. Mgr. Ing. Marta Fašková ....... 300 hlasov
7. Mgr. Marianna Hudecová ...... 297 hlasov
8. Ing. Martin Donoval ............. 264 hlasov
9. Ján Maruškin ....................... 257 hlasov
Ďalej...
 
Urbár Badín
Napísal Miroslava   
29.01.2014

Informácie Urbárskej spoločnosti Badín sú uverejnené na stránke:

www.urbar-badin.webnode.sk

 
Verejné obstarávanie
Napísal Miroslava   
01.08.2013
Prehľad uverejnených informácií a dokumentov v profile:
Ďalej...
 
Európske služby zamestnanosti - EURES
Napísal Miroslava   
12.06.2013

Vážení občania,

informačným a komunikačným nástrojom siete EURES je národný portál www.eures.sk, kde záujemca v sekcii "Uchádzači o zamestnanie" nájde databázu voľných pracovných miest do krajín EÚ/EHP a Švajčiarska, informácie o pripravovaných podujatiach a výberových pohovoroch

Ďalej...
 
Otváracie hodiny v zbernom dvore
Napísal Miroslava   
02.04.2013

Vážení občania,

otváracie hodiny v zbernom dvore sú nasledovné:

streda: 14.00 - 16.00 hod.

piatok: 14.00 - 16.00 hod.

sobota: 08.00 - 12.00 hod.

 

 
Cvičenie v športovej hale
Napísal Miroslava   
25.01.2013
Vážení občania,

príďte si zacvičiť do športovej haly v Badíne:

TAE BO


- utorok od 18,00 hod.
- štvrtok od 18,00 hod.

ZUMBA

- piatok od 19,00 hod.

BODYWORK

- pondelok od 19,30 hod.
- štvrtok od 19,15 hod.


Tešíme sa na Vás.
 
Územný plán obce Badín
Napísal Miroslava   
07.11.2012

Územný plán obce Badín - textovú  a mapovú  časť  si môžete pozrieť na:

www.obecbadin.webnode.sk


 
Venčenie psov
Napísal Miroslava   
24.02.2011

Venčenie psov

Upozorňujeme občanov, ktorí vlastnia psov a venčia ich v katastri obce, aby týchto nenechali

voľne pobehovať a nevenčili ich na súkromných pozemkoch a poliach.

Taktiež žiadame občanov, aby psie exkrementy zbierali a nenechávali ich na chodníkoch a trávnatých plochách !

 
Zberný dvor Badín
Napísal Miroslava   
23.08.2010
Zberný dvor Badín - slúži len občanom s trvalým pobytom v obci Badín.
Ďalej...
 

Javorová

Kniha návštev

Kniha návštev

Fotogaléria

Foto

Náhodný obrázok


Súťaž MP Lučatín

Anketa

Ako sa Vám pači nová www
 

Kto je pripojený?